«آی‌کَتِل» چیست؟

آی‌کَتِل (icattle) یک سیستم پایش هوشمند مدیریت سلامت دام است. با نصب محصول بر روی بدن دام و همچنین استقرار زیرساخت در محل زیست دام در دامداری (بهاربند)، داده‌های مربوط به سلامتی دام را جمع‌آوری، پالایش و تحلیل کرده، ارزیابی و نتیجه‌گیری می‌کند و در نهایت، اطلاعات مربوط به سلامت دام (شامل: وضعیت دما و رطوبت محل زیست، موقعیت مکانی، رفتار فحلی، پیش‌بینی زمان زایمان، دمای بدن، تحرک، خوردن، خوابیدن و استراحت) را با ساده ترین ابزار مثل تلفن همراه به‌شکل بلادرنگ ، از هر جایی و در تمام ساعات روز در به اطلاع دامدار می‌رساند.

گردنبندهای چه اطلاعاتی را استخراج میکنند؟

  • شناسایی دقیق زمان فحلی دام حی در موارد فحلی خاموش

  • شناسایی دقیق زمان مناسب برای زایمان دام

  • تشخیص تغییرات رفتاری خاص در دام 

  • سنجش سلامت رفتاری دام

  • سنجش دمای بدن دام

  • سنجش میزان مصرف خوراک توسط دام

  • سنجش شاخص آسایش دام

  • سنجش میزان استرس رفتاری در دام

  • سنجش میزان تحرک و استراحت در دام

  • رصد موقعیت مکانی دقیق دام

شرکت ویرا ارتباط شایگان