1399/02/07 07:43

ما همواره برای یافتن راه حل های مؤثر بهبود اقتصاد گله مبتنی بر فناوری های نوین تلاش میکنیم

تلاش مداوم تیم ما برای یافتن راه حل های مؤثر برای بهبود اقتصاد گله بر اساس فناوری مدرن ، به همراه ارزیابی مداوم و گسترده از رویه های با تجربه داخلی و خارجی ، ما را به دستاوردهای ارزشمندی تبدیل کرده است.

اطلاعیه ها
اخبار