پایش (مانیتورینگ) لحظه ای وضعیت دام و دامداری در داشبورد قدرتمند آی کتل شما را قادر میسازد از هر نقطه ای و در هر ساعتی از روز بتوانید آخرین اطلاعات را بسرعت در اختیار داشته باشید.
وضعیت دما و رطوبت محیط و تغییرات آن به طور پیوسته رصد خواهد شد و شما می توانید از این اطلاعات جهت بهبود عملکرد دام و گله بهره برداری کنید.
فحل یابی دقیق با کنترل رفتار و دمای بدن دام در آی کتل پس از ماه ها سنجش و ارزیابی صورت میگیرد. ما با دقتی بیش از 90 درصد و به طور لحظه ای شما را در جریان آخرین وضعیت هر دام قرار خواهیم داد.
دستیار هوش مصنوعی آی کتل همواره با بهره مندی از آخرین شیوه ها در اختیار شماست. اگر چه شما نیز میتوانید قابلیت ها و توانمندی های آن را مطابق نیاز خود شخصی سازی کنید.
شناسایی دقیق موقعیت مکانی و امکان دریافت گزارش جا به جایی های دام در ساعات مختلف روز ضمن رفع نگرانی شما از جا به جایی غیر مجاز دام & میتواند گزارش های جذابی را از زیست دام در اختبارتان قرار دهد.
اعلان های هوشمند و قابل برنامه ریزی شما را در هر لحظه از گزارش های مدنظرتان آگاه خواهد کرد. شما میتوانید اعلان های شخصی و گروهی متعددی را از گزارش های سیستم ایجاد کنید. اعلان های میتوانند پیامک، ایمیل، تماس خودکار و ... باشند.